Tijdens de lockdown hebben velen van ons een aantal van onze gewoontes veranderd. Dagelijkse acties zoals afvalbeheer hebben andere aandacht gekregen. Dat is een goede zaak, want de regionale overheid nodigt ons uit om de hoeveelheid huishoudelijk afval drastisch te verminderen. Om niet overspoeld te worden door afval, is het hoofdidee om organisch afval uit de groene bakken te halen… En, in Edingen, werkt het vrij goed!

Door de aanleg van een ruimte voor organisch afval op het containerpark en de “PAV”’s is het mogelijk geworden om een grote hoeveelheid organisch afval terug te winnen en te recyclen. Als ze niet via compost in uw tuin worden gerecycled, worden ze naar een biomethanisatie-eenheid gestuurd waar een biologisch proces energie en meststoffen produceert.
Het aantal (vrije) afleveringen van organisch materiaal in PAV’s neemt aanzienlijk toe:

In dezelfde geest is de terugwinning en recycling van PMD ook een doelstelling die het mogelijk maakt om het volume van de bakken voor huishoudelijk afval aanzienlijk te verminderen. Het herwinnen van PMD is uitgebreid naar alle soorten kunststoffen, wat een belangrijke impuls heeft gegeven aan deze collecties.

Het aantal (vrije) afleveringen van PMD in de PAV’s neemt aanzienlijk toe:

Op de verschillende PAV-locaties merken we op dat de verwijdering van dit afval over het algemeen op een zeer respectvolle manier gebeurt. Het goede afval komt in de goede ondergrondse containers terecht. Clandestiene storten worden gecontroleerd en snel verwijderd. Elk PAV-punt wordt één keer per week schoongemaakt.

Een van de grootste uitdagingen is om de capaciteit te hebben om de hoeveelheden PMD te absorberen. 4 PAV-punten hebben een opvangspercentage van meer dan 100%. Deze zijn regelmatig verzadigd ondanks een verhoogde ledigingssnelheid van 2 keer per week.

Aangezien de gemeente Edingen een pilootgemeente is voor PMD PAV’s, wordt deze situatie nauwlettend in de gaten gehouden door Ipalle en Fostplus.

Het bleek dat veel huishoudens een PAV-punt gebruiken dat niet het dichtst bij hun huis ligt. Gebruikers die daartoe in staat zijn, wordt geadviseerd de voorkeur te geven aan de depots die in de bovenstaande tabel in het groen zijn weergegeven om verzadiging van de andere vier te voorkomen.

De Stad heeft besloten om een extra PMD-container te installeren in de Vanlaethemstraat (kerkhof van Lettelingen). Vervolgens zal het netwerk van PAV’s geleidelijk aan worden verdicht om zo dicht mogelijk bij elke inwoner te zijn en de afvalabsorptiecapaciteit te vergroten.

Een laatste advies voor de burgers: verpletter de flessen en flacons om het volume te verminderen!

Ik dank u allen voor uw inzet om het volume van ons vuilnis te verminderen.

Photo-credits : enghien-edingen.be
https://www.enghien-edingen.be/fr/ma-ville/services-communaux/environnement/points-dapport-pour-les-dechets-menagers/enghien-des-points-d2019apports-volontaires-pour-jeter-vos-dechets-de-cuisine

Share This