Wie zijn we?

De ECOLO team en de gemeentelijke vertegenwoordigers

ECOLO Edingen

De lokale afdeling ECOLO in Edingen wordt gecoördineerd door een covoorzitster en twee covoorzitters.

Een vraag, een opmerking, het verlangen om betrokken te raken? Neem gerust contact met hen op via ecolo.enghien@gmail.com

Pascal Hillewaert

Covoorzitter

Fabienne Couvreur

covoorzitster

Christophe Medaets

Covoorzitter

Olivier Saint-Amand, Burgemeester

Verantwoordelijk voor cultuur, toerisme en het park, de veiligheid en openbare orde en de burgerparticipatie.

bourgmestre@oliviersaintamand.be

GSM : 0492/27.24.01

Bénédicte Linard,
Schepen

Verantwoordelijk voor financiën, personeel, gezondheidszorg, werkgelegenheid, buitenschoolse activiteiten, gelijke kansen en openbare lezingen.

benedicte.linard@gmail.com

GSM : 0473/49.57.39

Guy Devriese,
Schepen

Verantwoordelijk voor openbare werken, milieu, mobiliteit, duurzame ontwikkeling en dierenwelzijn.

 

GSM : 0499/17.95.23

Het College van burgemeester en schepenen

Aangezien ECOLO de partij is van de meerderheid die de meeste stemmen heeft gehaald tijdens de verkiezingen van 2012, maken drie verkozenen van ECOLO deel uit van het College van burgemeester en schepenen. Het zijn burgemeester Olivier Saint-Amand, schepen Guy Devriese en schepen Bénédicte Linard. Zij hebben besloten al hun werkuren aan hun mandaat te wijden en hebben geen andere beroepsactiviteit.

De gemeenteraad

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 heeft ECOLO 6 vertegenwoordigers in de gemeenteraad (de 3 leden van het college plus drie gemeenteraadsleden: twee vrouwen en één man). De gemeenteraad is het “parlement” van de stad. Het komt gemiddeld tien keer per jaar samen, meestal op een donderdagavond om 19.30 uur in de bruiloftszaal van het stadhuis. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Aarzel niet om aanwezig te zijn!

Catherine Oblin, Gemeenteraadslid

 

Dany Dehandschutter, Gemeenteraadslid

Michele Verhulst, Gemeenteraadslid

Thierry Piraux,
OCMW Raadslid

Nathalie Vast, OCMW Raadslid

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Ecolo heeft twee leden in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW. Hun opdracht is het beheren van alle aspecten van sociale bijstand die kan worden verleend aan noodlijdende personen of families in Edingen. Het doel is ervoor te zorgen dat iedereen leeft in omstandigheden die de menselijke waardigheid respecteren.

Nautisport, autonome lokale overheid

Ecolo heeft twee leden in het beheerscomité van Nautisport die tot taak hebben de beslissingen van de Raad van Bestuur uit te voeren. De raad van bestuur moet voor de helft bestaan uit gemeenteraadsleden en voor de helft uit “deskundige burgers”. Vier leden van ECOLO zetelen erin: Christophe Medaets, Fabienne Couvreur, Olivier Saint-Amand en Bénédicte Linard.

Christophe Medaets,
Uitvoerend bureau van Nautisport

Fabienne Couvreur,

Uitvoerend bureau van Nautisport

Share This