Een lang proces van beheer van het platteland (vroeger bekend als ruilverkaveling) loopt eindelijk ten einde. Naast de uitwisseling van grond tussen landbouwers om versnippering tegen te gaan, is er belangrijke vooruitgang geboekt op het gebied van milieu en mobiliteit.

Een groot deel van het grondgebied van Mark-Abele was betrokken bij deze grondruiloperatie, die nu ten einde loopt. De stad kon zo natte weiden terugwinnen die voor de boeren van weinig belang waren. Tien hectare grond was reeds aangekocht door het Departement voor Natuur en Bossen (DNF) en bestemd voor de aanleg van het natuurreservaat Terneppe, gelegen aan de oevers van de beek de “Mark”.

De ruilverkaveling heeft het mogelijk gemaakt dit natuurgebied met nog eens vijf hectare uit te breiden. In Terneppe zijn, in nauwe samenwerking met de Dienst Milieu van Edingen, verschillende vijvers aangelegd. Zij herbergen een zeer specifieke fauna en flora die met uitsterven worden bedreigd. In dit reservaat zullen ook meanders in de beek worden gecreëerd, zoals de Waalse minister van Milieu, Céline Tellier, heeft aanbevolen in haar plan ter bestrijding van overstromingen.
Het was ook deze herverkavelingsoperatie die de Stad tien jaar geleden in staat stelde met de landbouwers akkoorden te sluiten voor de inrichting van twee tijdelijke afwateringszones, die ook zeer doeltreffend zijn gebleken bij de bestrijding van de overstroming van de Mark.

Bovendien zal de stad de komende maanden drie kilometer aan paden aanleggen op grond die zij in eigendom zal hebben. Deze paden zullen een mooie wandelroute rond Abele creëren.

Tijdens zijn laatste vergadering heeft de gemeenteraad een overeenkomst met het Gewest goedgekeurd, waarbij het Gewest ermee instemde zijn aandeel van 40% in de werkzaamheden (paden, sloten, enz.) en 20% in de ecologische verbeteringen te betalen. Het saldo (respectievelijk 60% en 80%) zal door het Waals Gewest worden gefinancierd.

Share This