Na een winterslaap van meer dan een jaar wordt het sociale leven eindelijk weer normaal. Edingen, Mark en Lettelingen hervatten geleidelijk aan hun gebruikelijke activiteiten. Shows, braderieën, optochten… en zelfs een lichtere versie van het LaSemo-festival zullen de komende weken animeren. Voor onze verkozenen is het ook een gelegenheid om weer in contact te komen met de bevolking.

Retrouvailles lors d'une réunion Ecolo

De gemeenteraad van aanstaande dinsdag 29 juni zal in persoon worden gehouden na meerdere virtuele vergaderingen in videoconferentie. De uitzending van de Raad via Facebook live heeft er echter toe geleid dat meer Edingenaars de debatten volgen. Om dit enthousiasme niet verloren te laten gaan, heeft de stad technische middelen gemobiliseerd om de debatten te kunnen blijven uitzenden. U zult de gemeenteraad dus nog steeds vanuit uw huis kunnen volgen.
Eind juni werd in Mark een bijeenkomst van burgers georganiseerd met de bewoners van de Dorpsstraat. Voor de verkozenen was het de eerste keer sinds februari 2020! Zij presenteerden aan de bezorgde bewoners het project om de rijweg te herstellen en veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. Zoals voor elke werf biedt deze ontmoeting met de bewoners de gelegenheid om vragen te beantwoorden en, meer nog, om de relevante ideeën van de bewoners te integreren in de definitieve plannen.
Het leven keert ook terug in de buurten. De Sint-Jansprocessie werd in Edingen georganiseerd, evenals de straatmarkt een week later. In de dorpen zullen de gebruikelijke of licht aangepaste vieringen de mensen in staat stellen contacten te hernieuwen en de gezelligheid te herontdekken die de rijkdom van onze gemeente is. In het Park staan de zomeractiviteiten op de agenda met in het bijzonder een lichtere versie van het LaSemo-festival dat de artiesten eindelijk de gelegenheid zal geven hun publiek te ontmoeten.
De verkozenen en de leden van de plaatselijke ECOLO-groep kijken ernaar uit u binnenkort op een van deze activiteiten te ontmoeten!

Share This