De statistieken over de eerste 6 maanden van het jaar laten een daling zien van bijna 10% van het afval dat op het grondgebied van Edingen wordt verbrand.

Tussen de eerste 6 maanden van 2019 en de eerste 6 maanden van 2020 zien we een daling van het gewicht van bijna 10% van het verbrandbare afval. Het gaat om huishoudelijk afval dat huis-aan-huis wordt aangeboden, op vrijwillige afgiftepunten en op containerparken. Heeft dit te maken met de lockdown? Volgen steeds meer huishoudens duurzame acties op het gebied van afval? Eén ding is zeker, de inspanning werpt vruchten af en kan worden voortgezet !

De strijd tegen inciviek gedrag, zoals illegaal storten, is intens.

De verschillende op- en afritten van autosnelwegen en de talrijke landwegen zijn bevorderlijk voor occasionele clandestiene depots. Edingen is bijzonder goed bediend. Wanneer dergelijke misdrijven worden gemeld, komen de vredeshandhavers ter plaatse en gelukkig worden de daders al regelmatig opgespoord en gestraft.
Deze overlast is een van de doelstellingen van het Plaatselijk Netheidsplan van de gemeente Edingen.
In het kader van dit plan, dat loopt van 2020 tot en met 2024, zullen diverse bewustmakings- en repressieacties worden uitgevoerd.

De strijd tegen zwerfvuil in onze straten of op het platteland is een uitdaging die gepland moet worden!

Andere vormen van dagelijkse overlast die in het kader van dit Plaatselijk Netheidsplan worden aangepakt, zijn het afval dat op de wegen wordt gegooid. Op de agenda: bewustmaking, beheer van de ruimte, aanpassing van het straatmeubilair, repressie en burgerparticipatie. We zullen je hulp nodig hebben!

Talrijke oproepen voor projecten over dit onderwerp!

Dit nieuwe schooljaar gaat gepaard met talrijke oproepen tot het indienen van projecten, waarop de stad Edingen positief reageert. Eén om de afvalsortering te verbeteren met aangepast meubilair, een ander om de inzameling en de plaats van de openbare vuilnisbakken te optimaliseren.

We hoeven alleen maar te duimen dat we geselecteerd worden!
Om u te helpen uw afval nog verder te verminderen, komt Sylvie Droulans (famille zerocarabistouille) op 17 november naar Edingen voor een conferentie over nulafval. Meer info volgt spoedig.

Fotocredits : Adobe Stock
Share This