We leven in lockdown sinds half maart. In het hart van deze ongekende beslissing voor onze samenleving, solidariteit en preventie: we blijven thuis om te voorkomen dat we het virus oplopen en dus ziekenhuizen en gezondheidswerkers niet overweldigen. Dit solidariteitsbeginsel heeft de afgelopen weken alle energie van onze gekozen vertegenwoordigers gemobiliseerd.

Vanaf de eerste dagen van de lockdown hebben de buurtcomités, die al zeer actief waren in onze stad, nagedacht over de beste manier om de band met geïsoleerde of afhankelijke mensen te behouden. Vervolgens hebben ze folders opgesteld om de bewoners van de wijk te informeren over de “diensten” die elke persoon zou kunnen verlenen. Volgens hen kregen ze meer hulpaanbiedingen (zoals gaan winkelen) dan verzoeken!

Ook heeft Nathalie Vast, schepen van gezondheid, zeer snel een lokaal netwerk van 140 naaisters opgezet, gezien het tekort aan beschermingsmaskers. Andere initiatieven vulden vervolgens dit eerste netwerk aan, zoals de maskers die door de bewoners van het Transitiehuis werden gemaakt. Op dit moment wordt geschat dat deze vrijwilligers meer dan 4.000 wasbare en herbruikbare maskers hebben gemaakt ! Deze zijn vooral verspreid onder eerstelijnspersoneel zoals verpleeghuispersoneel, politie of thuisverpleegkundigen. Maar de solidariteit gaat door en er worden andere stofmaskers gemaakt om aan de vraag van de bevolking te voldoen naarmate het einde van de lockdown nadert.

Tot slot hebben de verkozenen van onze regio zich gemobiliseerd om de “a-migranten” die tot nu toe op de wegen van Picardisch Wallonië passeerden, te helpen om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Een groep uit Edingen heeft zich vrijwillig ingezet om acht migranten te helpen die gestrand waren als gevolg van de drastische vermindering van het verkeer en de sluiting van enkele grenzen die door de lockdown waren opgelegd. Deze vrijwilligers identificeerden accommodatie en organiseerden zich om slaapoplossingen en basisbenodigdheden te verzamelen.

Deze spontane initiatieven, resoluut gericht op anderen, tonen de kracht van de wederzijdse hulp waartoe we in tijden van crisis in staat zijn en de veerkracht die we kunnen tonen om terug te stuiteren.

En u, heeft u weet van soortgelijke initiatieven die u met ons wilt delen?

Share This