Naar goede gewoonte heeft ECOLO zich bij het herdefiniëren van zijn prioriteiten tot de Edingenaars gewend om de essentiële projecten te identificeren die in onze gemeente verdedigd moesten worden. Afgelopen november en december organiseerden we drie bijeenkomsten – in Edingen, Mark en Lettelingen – waarbij meer dan 120 mensen werden gemobiliseerd en meer dan 600 ideeën voor Edingen werden verzameld.

Deze ideeën werden vervolgens geanalyseerd, gesorteerd, besproken en geprioritiseerd door ons team, dat op een nieuwe openbare vergadering op 5 mei zestien prioritaire projecten voorstelde. Aan het eind van de presentatie stemden de deelnemers voor de ideeën die voor hen het meest relevant leken. Hier is een synthese van al dit werk…

 

1. Samen-leven

Om goed samen te kunnen leven, moet iedereen zijn plaats vinden. Ongeacht zijn leeftijd, zijn afkomst, zijn realiteit van het leven. De reflectie spitste zich daarom toe op de specifieke behoeften van elk van hen. Laten we bij de vele voorstellen vooral niet vergeten:

  • Een dagcentrum voor bejaarden, een ontvangstruimte onder begeleiding van animatoren waar senioren overdag kunnen genieten van activiteiten en verzorging terwijl ze thuis blijven. Naast financieel gewin krijgen gezinnen en verzorgers aanzienlijke hulp bij de zorg voor hun oudsten.
  • Het Park, onze tuin van alledag… Het Park versterken als plaats van leven en als ontmoetingsplaats voor Edingenaars : speeltuin, avonturenparcours, leeszalen, muziek, sport,… Een kwaliteitscharter opstellen dat regels oplegt inzake geluid, afval,… Een deel van het park vrij en permanent toegankelijk maken, ook al is het gereserveerd voor activiteiten.
  • Een versterkte aandacht voor mensen met een beperkte mobiliteit. De renovatie van voetpaden die aangepast zijn aan mensen met een beperkte mobiliteit verderzetten en gemakkelijke doorgangen in het Park voorzien.

Focus op buurten als ontmoetingsplekken en plaatsen van solidariteit.
Om de uitdagingen van het dagelijks leven aan te gaan, staan we samen sterker: samen met alle wijken een charter opstellen waarin goede ideeën worden geïdentificeerd om het samenleven verder te verbeteren, meer ontmoetingsplaatsen in de stad en in de dorpen die de gezelligheid versterken en de initiatieven van de bewoners ondersteunen. Ondersteuning van de solidariteit die tot stand wordt gebracht door de banden tussen buren aan te halen via een participatieve begroting die door de buurten wordt beheerd.

 

2. Onze leefomgeving verbeteren

Onze omgeving bepaalt de kwaliteit van ons leven. Edingen is een kleine stad op het platteland, een goede plek om te wonen. Onze leefomgeving moet worden verzorgd en kan verder worden verbeterd…

Gezond eten om beter te leven.
Kwaliteitsvol lokaal eten tegen een betaalbare prijs promoten. Van kinderdagverblijven tot verpleeghuizen en scholen, maaltijden van hoge kwaliteit aanbieden. Educatieve activiteiten rond “goed eten” organiseren evenals lessen in tuinieren om privé of collectieve groentetuinen te promoten. Ondersteuning van kleine lokale producenten in plaats van agrovoedingsketens. Uitbreiding van het “gemeente zonder pesticiden”-project tot landbouwers en particulieren.

De energiefactuur reduceren, zowel van de stad als de inwoners. Samen investeren in hernieuwbare energie, investeringen mobiliseren in een lokale en participatieve coöperatie, Edingenaars helpen hun verbruik te verminderen: het is goed voor de portefeuille en het is goed voor de planeet.

Overgaan naar een meer duurzame wereld, ook hier dankzij de acties van de wijken: initiatieven aanmoedigen en ondersteunen die het mogelijk maken om te evolueren naar nulafval, om de gedeelde mobiliteit te versterken, om de natuur in de tuin en in de openbare ruimte te verwelkomen, ….

 

3. De economische aantrekkelijkheid van onze gemeente ontwikkelen

De commerciële kracht van een gastvrije en groene « park-stad » aantonen. Edingen, Mark en Lettelingen zitten vol talent. Laten we de knowhow van zelfstandigen en lokale producenten ondersteunen, korte ketens bevorderen en ons concentreren op innovatie en creativiteit: laten we een “stadcentrummanager” aanstellen, nieuwe winkels helpen opzetten, lege etalages bestrijden, de toegang tot het stadscentrum vergemakkelijken door goed verkeers- en parkeerbeheer.

Inzetten op toerisme om Edingen te laten leven. Versterking van de informatie over activiteiten en erfgoed (natuur, tuinen, gebouwen, enz.). Eveneens promoten van de stad en het park, vooral in Vlaanderen. Ontwikkeling van opvangcapaciteit, met name op het gebied van huisvesting.

Share This