Sinds zijn oprichting in februari 2000 heeft de plaatselijke ECOLO-groep mensen bijeengebracht die bijzonder betrokken zijn bij onze gemeente, bij buurtbewoners, bij jeugdbewegingen, bij scholen voor kinderen, bij sportclubs, bij het milieu, bij eerlijke en lokale handel, bij sociale zaken, … Het is dankzij deze aanwezigheid en deze ervaring op het terrein dat de voorstellen die wij sindsdien hebben geformuleerd, bijzonder goed aansluiten bij de werkelijkheid.

Ons team bestaat uiteraard uit mensen die de waarden van de ECOLO-partij onderschrijven, die lid zijn van en deelnemen aan de besluitvormingsorganen van de ECOLO-partij. Er zijn echter ook sympathisanten bij die geen lid zijn van ECOLO, maar die het werk van onze lokale gekozen vertegenwoordigers waarderen.

Ook dit jaar zal de lijst die bij de gemeenteraadsverkiezingen zal worden gepresenteerd ECOLO-leden bevatten, evenals Edingenaars zonder politieke kleur. De 23 kandidaten zullen geleidelijk worden bekendgemaakt op onze site en de Facebook pagina “Enghien, vert de toi”. U zult gedurende de zomer hun aspiraties en prioriteiten voor Edingen kunnen ontdekken.

Om de kiezers te laten weten dat onze lijst deze twee soorten kandidaten bevat, hebben we besloten om hem de “Lijst van de Burgemeester” te noemen. Het is inderdaad rond de huidige burgemeester, zijn team en zijn actie voor Edingen dat onze kandidaten samenkomen en zich federeren.

Het logo dat we voor de Lijst van de Burgemeester ontwierpen, verwijst naar het 7-sterren paviljoen. Dit monument is tegelijkertijd een krachtige link met het rijke culturele verleden van onze gemeente, een opmerkelijke astronomische observatiepost, een getuige van het onderzoek en de wetenschappelijke innovatie die onze gemeente hebben geïnspireerd en tegelijk een uitzonderlijke plek van rust in het hart van het park dat we bijzonder waarderen.

De cirkel rond de heptagoon toont de verbindende rol die ons team van plan is te spelen. In de overtuiging dat we niet alleen gelijk hebben, dat we moeten luisteren en de Edingenaars bij elkaar moeten brengen in hun grote diversiteit, is ons politieke engagement gebaseerd op collectieve intelligentie en heeft het altijd vertrouwd op burgerparticipatie.

Share This