Ecolo Enghien

Echos logiques in het Nederlands

vendredi 13 janvier 2017

Vertaalde tekst hier onder

Beste wensen voor 2017

Laat ons de politici (m/v) die eerlijk en beschikbaar blijven een hart onder de riem steken. Want, ja, er zijn er onder ons ! De verkiezing van de populist Trump in de Verenigde Staten (een miljardair die beweert op te komen voor het volk) en de nationalisten van (bijvoorbeeld) Engeland, Rusland en Turkije die zich afkeren van de buitenwereld, boezemen ons angst in. Democratie is, laat ons eerlijk zijn, niet perfect ; ze laat veel mensen in de kou staan en geeft de indruk dat politici zich enkel verkiesbaar stellen om van het systeem te kunnen profiteren. Nochtans zou het onverstandig zijn om er vanuit te gaan dat àlle vrouwen en mannen die zich inzetten voor hun stad, regio of hun land profiteurs zouden zijn. Bij ons, in de kring rond de Burgemeester, vinden we geëngageerde personen, die luisteren, die nadenken en die handelen in het belang van hun gemeente. Zelfs (en vooral) wanneer U niet altijd akkoord bent met hun ideeën, staan ze open om naar U te luisteren en met U te praten. Aarzel niet om de verkozenen van ECOLO of de medevoorzitters te contacteren.

Burgerdebat

Zoals elk jaar geven de verkozenen van ECOLO U de kans om met hen te komen debatteren over de vragen die U bezighouden. Zonder taboe en onverbloemd, zullen alle onderwerpen worden aangesneden die betrekking hebben op het leven in onze gemeente… Om aan deze avond deel te nemen is het niet nodig om ECOLO-militant te zijn ! Iedereen is welkom.

Ambitie voor Edingen

Op 15 december laatstleden heeft de Gemeenteraad een ambitieus budget goedgekeurd. De investeringen voor Edingen bedragen maar liefst 6 miljoen euro ! Het nieuwe speelplein in het Park, het onderhoud en de restauratie van het patrimonium (Stallen, Kasteel), investeringen in het sportcomplex Nautisport en de wederopbouw van de sporthal in Lettelingen, herstelling van de voetpaden in de wijken Val-Lise en Puttenberg, het verder zetten van het uitgebreide onderhoudsprogramma van de wegen in het stadscentrum en de dorpen, strijd tegen de overstromingen,… Het zijn maar enkele projecten die we terugvinden in het budget voor 2017 naast de talrijke andere initiatieven om het leven in onze gemeente aangenaam te maken !

Belastingen : teveel of niet genoeg ?

Niemand betaalt graag belastingen. Nochtans vormen ze voor 80% de werkingsmiddelen van de Stad Edingen. Sinds 2013, is er geen verhoging meer geweest van de fiscaliteit. De Waalse Regering (PS-cdH) is van mening dat onze gemeente zijn burgers niet voldoende belast. Ten gevolge hiervan heeft ze beslist de Stad te straffen door haar werkingssubsidies te verlagen.

Overstromingen

De klimaatsverandering brengt heel droge periodes met zich mee maar ook periodes met hevige regenval en overstromingen. De Stad moet maatregelen nemen om het hoofd te bieden aan deze nieuwe problemen waarvoor ze niet verantwoordelijk is ! Nadat we de overstromingen in Mark (foto) de baas zijn geworden, werkt de Stad nu aan een oplossing voor Lettelingen en sommige wijken van Edingen. Twee studies zijn lopende die zullen uitwijzen welke, op korte termijn, de te nemen maatregelen zijn. De werken volgen daarna.

Sociale huisvesting

De stad zet haar politiek verder inzake het aankopen van huisvesting : 11 kleine huizen werden aangekocht in de Kasteelstraat. De bedoeling hiervan is om beter in staat te zijn om te beantwoorden aan de vraag voor sociale huisvesting. Deze aankoop laat bovendien toe om het patrimonium van het Park in ere te herstellen. Aanpalend aan de Stallen, waarmee ze een deel van de dakgebinte delen, maakten deze 11 huizen destijds deel uit van het domein.

Stedenbouw

De bevolking neemt toe en onze gemeente trekt nieuwe inwoners aan die zeggen “dat ze zich goed voelen in Edingen !” In de jaren 70, werden verschillende woonzones gecreëerd in Lettelingen en in Mark. Beetje bij beetje werden deze uitgebouwd. Vandaag staan we dicht bij de verzadiging. De autoriteiten kunnen zich wettelijk niet blijven verzetten tegen alle projecten. Nochtans zeggen ze “nee” tegen buitensporige eisen en hebben ze regels vastgelegd in een charter over “duurzame wijken”.

Het leven in de wijken

De media herhaalt vaak dat de politici ver staan van de bevolking en er niet genoeg naar luisteren. In Edingen worden de vertegenwoordigers van meer dan 50 wijken driemaal per jaar uitgenodigd door de Burgemeester en de schepenen. De discussies handelen over de dagelijkse problemen. Een participatief budget is voorzien om aan de noden van de wijken tegemoet te komen. Nog in 2017 zullen 11 projecten in 8 wijken worden gefinancierd… Een Stad met een oor voor geëngageerde burgers.


Accueil du site | Contact | Plan du site | | Visiteurs : 76 / 59841

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Dossiers thématiques  Suivre la vie du site Rencontres et Actions   ?    |    Les sites syndiqués OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License